คำนำ

คำนำ

คำนำ

เว็บไซด์ที่ได้จัดทำขึ้นมาโดยเฉพาะนี้ ได้กางแผ่ประเด็นทางสังคม การเมือง และภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่รายรอบอยู่กับโครงการ Pollination ในชื่อ  ‘Of Hunters And Gatherers’ ซึ่งริเริ่มขึ้นโดยภัณฑารักษ์​ เลอร์ และ กิตติมา จารีประสิทธิ์ ในฐานะการเป็นแหล่งบันทึกข้อมูลเพื่อให้ผู้ชมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทแวดล้อมที่อยู่เบื้องหลังผลงานศิลปะอันเป็นแรงขับเคลื่อนของศิลปินในโครงการ Pollination ทั้งมาริอันโต้ และเรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล  อย่างถ่องแท้มากขึ้น

โครงการ Pollination ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่สามนี้ มาในรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบไปด้วยชุดบทความและภาพเชิงสารคดีนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ รวมไปถึงนิทรรศการของสองศิลปิน (จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม เชียงใหม่) ในชื่อ ‘นักล่า’  จัดแสดงผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะสำหรับนิทรรศการนี้ของมาริอันโต้ และเรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาออนไลน์ (Selasar Sunaryo Art Space เป็นเจ้าภาพ ด้วยการสนับสนุนจาก Gray Centre for Arts and Inquiry, University of Chicago) ในชื่อผู้รวบรวมร่วมเสนอผลงานโดย ติตา ซารีน่า, สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา, พริลลา ทาเนีย, เดอะ ฟอเรส เคอริคูลัม, วุฒ ชลานันต์, อลิซาเบธ ดี อีนานเดียก, เจเจ ริซาล และ ณภัค เสรีรักษ์ กิจกรรมทั้งหลายในโครงการนี้เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนของ SAM Fund for Arts and Ecology, และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม

สิ่งที่กิจกรรมทั้งสามส่วนของโครงการนี้ได้เผยให้เห็นคือการทำวิจัยเชิงลึก การใคร่ครวญพิจารณา ความใส่ใจ และความหลงไหลในความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตงานศิลปะร่วมสมัย และสภาวการณ์ที่ดำรงค์อยู่ตรงหน้า (เช่น บริบท) และ ความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งของตัวบท การลงมือ และการใช้ภาพในการตั้งคำถาม หนึ่งในกุญแจสำคัญที่ข้ามผ่านระหว่างกิจกรรมทั้งสามส่วนคือการใช้กระบวนการสหวิทยาการในการศึกษา ความพยายามทั้งหลายเหล่านี้สะท้อนผ่านการทำงานที่ทั้งได้รับคำปรึกษา จ้างวาน หรือ ขอให้สร้างผลงานขึ้นใหม่ ไม่เพียงจากนักประวัติศาตร์ นักมานุษยวิทยา ศิลปิน นักข่าว นักวิทยาศาสตร์ แต่รวมถึงนักขุดเหมือง ชาวประมง หมอผีประจำหมู่บ้าน เทพพยากรณ์ท้องถิ่น และอื่น ๆ อีกมากมาย

มันช่างเป็นเกียรติสำหรับข้าพเจ้าที่ได้เป็นสนับสนุนโครงการนี้ ในการเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับมุมมองและการรับรู้แบบทางเลือก ซึ่งแน่นอนว่าเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ Pollination เพื่อเรียนรู้ เพื่อสนับสนุน เพื่อปรับตัว เพื่อเป็นผู้แนะนำ และ โอบอุ้มเครือข่ายทางเลือกของการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างศิลปิน ภัณฑารักษ์ และ ระบบโครงสร้างสำหรับสนับสนุนวัฒนธรรมจากทั้งท้องถิ่นและในระดับภูมิภาค (สถาบันศิลปะ, นักสะสม และ ผู้อุปถัมภ์) ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน เราต่างเผชิญกับความหลากหลายที่มีพลังของชุมชนสร้างสรรค์ ที่ต่างมีกลยุทธ์ในการอยู่รอดจากวิกฤตเศรษฐกิจ และข้อจำกัดทางการเมือง ‘Of Hunters And Gatherers’ คือภาพสะท้อนอันดีถึงความรู้สึกผิดชอบต่อสังคมที่ถูกกลั่นออกมาให้เป็นงานศิลปะอันทรงพลังได้ และมันยังสะท้อนความสำคัญต่อการสนับสนุนแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมในปัจจุบันที่ซึ่งจำเป็นต่อโลกแห่งความเป็นจริงที่เราต่างต้องยอมรับ

 

โซอี้ บัต

ผู้อำนวยการศิลป์, The Factory Contemporary Arts Centre