กิตติมา จารีประสิทธิ์ และ เลอร์

ผู้รวบรวม

กิจกรรมซิมโพเซียมรูปแบบออนไลน์จะจัดขึ้นในวันที่ (28 – 30 พฤษภาคม 2564) โดยมีเป้าหมายเพื่อจะรวบรวมงานวิจัย เรื่องเล่า และมุมมองจากหลากหลายศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังโครงการ Pollination เข้าด้วยกันในชื่อ ‘Of Hunters and Gatherers’ คัดสรรโดยภัณฑารักษ์​ เลอร์ ( LIR) และ กิตติมา จารีประสิทธิ์ คู่ขนาดไปกับการทำงานร่วมกับศิลปิน มาริอันโต้ และเรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล

ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา ภัณฑารักษ์ได้ร่วมทำงานกับศิลปินผ่านการลงพื้นที่ทั้งบริเวณรอบของภูเขาไฟเมอราปีที่ยังคุกรุ่น ในยอคยาการ์ตา จนถึงแม่น้ำโขงตอนล่างบริเวณชายแดนประเทศไทย-ลาวที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน พวกเขาได้พบเจอศิลปินที่ทำงานเฉพาะด้าน, ผลงานศิลปะ, ผลงานการแสดง และผลงานวิจัยทางสังคม ที่ต่างสนใจในประเด็นความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น อันเนื่องมาจากความเป็นจริงที่รัฐบาลเพิกเฉย การสกัดเอาทรัพยากรในอาณานิคม และ ความละโมบของบริษัทใหญ่ พวกเขาจึงสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และแนวคิดเกี่ยวกับ ‘องค์ความรู้ท้องถิ่นที่ถูกรวบรวมไว้ด้วยกัน’ (นิทานพื้นบ้าน นิทานปรับปรา เรื่องเล่าก่อนนอน และวิธีการพื้นถิ่นในการธำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศ) เหล่าภัณฑารักษ์ตระหนักได้ถึงความจำเป็นในการรับฟังด้านอื่น ๆ ของเรื่องราว ไม่ใช่เพียงด้านใดด้านหนึ่ง ดังนั้นการเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้จึงได้รวบรวมเหล่านักคิดจากทั้งประเทศอินโดนิเซีย ไทย และอินเดีย (ศิลปิน, นักประวัติศาสตร์, คนทำภาพยนตร์, ภัณฑารักษ์, นักเขียน, นักสังคมศาสตร์ และอื่นๆ) เพื่อที่จะแบ่งปันทั้งผลงาน ความคิดเห็น ที่ขยายความความหมายถึง ‘การล่า’ เพื่อสนองความต้องการอันหลากหลายของพวกเรา ผ่านการใช้เวลา ‘รวบรวม’ มุมมองที่แตกต่างหลากหลายที่จะไปสู่อนาคตข้างหน้า กิจกรรมซิมโพเซียมรูปแบบออนไลน์นี้จะมอบมุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ‘Pollination’ ครั้งที่สาม ทั้งในรูปแบบการบันทึกทั้งตัวบทและภาพในเชิงศิลปะ งานภัณฑารักษ์ และ การวิจัยเชิงทฤษฎีที่ต่างเกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้

เว็ปไซต์ที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะนี้ จะเปิดให้เข้าชมได้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เนื้อหาทั้งหมดถูกแปลในสามภาษาทั้งไทย อังกฤษ และอินโดนิเซีย โดยครอบคลุมทั้งผลงานเขียนใหม่และผลงานเดิมที่เคยตีพิมพ์แล้ว ไปจนถึงเอกสารบันทึกเกี่ยวกับนิทรรศการ วีดิโอสัมภาษณ์​ เว็ปไซต์นี้มุ่งหมายจะเป็นพื้นที่ทางเลือกในการเรียนรู้เกี่ยวกับ ‘องค์ความรู้ท้องถิ่นที่ถูกรวบรวมไว้ด้วยกัน’ และความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ดังกล่าวกับการคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนทางระบบนิเวศอีกครั้ง โดยความร่วมมือจากเหล่าผู้ทำงานสร้างสรรค์ในหลายหลายรูปแบบ ได้แก่ เลอร์ (มิร่า อัสลินนิงเตียส และ ดิโต้ ยูโวโน), กิตติมา จารีประสิทธิ์, เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล, มาริอันโต้, พริลลา ทาเนีย, เดอะ ฟอเรส เคอริคูลัม, อลิซาเบธ ดี อีนานเดียก, วุฒ ชลานันต์, เจเจ ริซาล, ติตา ซารีน่า, ณภัค เสรีรักษ์, สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา บรรณาธิการโดย โซอี้ บัต, ลี เวง ชอย ออกแบบโดย รักพงษ์ รัยมธุรพงษ์ และ โยนาส คริสตี้ ซานจายา