กิตติมา จารีประสิทธิ์

ริเวอร์คอมเบอร์: ภาพสะท้อนการเดินทางริมโขง

บทความ “ริเวอร์คอมเบอร์: ภาพสะท้อนการเดินทางริมโขง” ถูกออกแบบขึ้นเฉพาะในรูปแบบ PDF ท่านสามารถกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้างล่างนี้ เพื่ออ่านบทความฉบับเต็มได้

กิตติมา จารีประสิทธิ์ (Kittima Chareeprasit) จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Curating & Collections จาก Chelsea College of Arts ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งภัณฑารักษ์ให้กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม จังหวัด เชียงใหม่ เธอร่วมเปิดห้องทดลองภัณฑารักษ์และสำนักพิมพ์หนังสือศิลปิน ในนาม Waiting You Curator Lab (2559) กิตติมาสนใจศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยเฉพาะประเด็นที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และการเมืองเชิงวิพากษ์ ทั้งที่เกี่ยวกับประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทำงานร่วมกับนัก วิชาการ ศิลปิน องค์กร และพื้นที่ทางศิลปะในหลากหลายรูปแบบจากหลากหลายประเทศ กิตติมาได้ร่วมทำงานทั้งในฐานะภัณฑารักษ์หลักและภัณฑารักษ์ร่วม เธอเป็นภัณฑารักษ์นิทรรศการ House Calls: Pinaree Sanpitak ที่ มูลนิธิ 100 ต้นสน (2563) Breast Stupa Cookery: the world turns upside down ที่ โนว่า คอนเทมโพรารี่ (2563) แดนชั่ว ขณะ: ศิลปะสะสมใหม่เอี่ยม พ.ศ. 2553 – 2562 (2562), นิทรรศการ In search of other times: reminiscence of things collected ที่ JWD Art Space กรุงเทพ (2562) นิทรรศการ Occasionally Utility ที่แกลเลอรี่เว่อร์ กรุงเทพฯ (2560), นิทรรศการ The Thing That Takes Us Apart ที่แกลเลอรี่ซีสเขป เชียงใหม่ (2560) เป็นต้น