ข้อมูลรีเสริช และเอกสารอ้างอิงของโครงการ Of Hunters and The Gatherers

หน้าเว็บเพจนี้คือรายการของเอกสารอ้างอิง และข้อมูลที่ใช้ศึกษาในงานภัณฑารักษ์ของโครงการ Of Hunters and Gatherers ชุดข้อมูลเหล่านี้ถูกนำเสนอในบริเวณห้องแสดงงานส่วน ‘ห้องข้อมูลรีเสริช และห้องอ่านหนังสือ’ ในฐานะส่วนหนึ่งของนิทรรศการ ‘นักล่า’ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม เชียงใหม่ ประเทศไทย

ห้องข้อมูลรีเสริชและข้อมูลอ้างอิงโครงการ Of Hunters and Gatherers ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม เชียงใหม่

 

Research Room “Of Hunters and Gatherers” at MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai.

 

คอลเล็คชั่นของซากสิ่งมีชีวิตที่เรืองศักดิ์เก็บมาจากแม่น้ำโขง

 

ภาพสเก็ตภูเขาไฟเมราปีระหว่างการเดินสำรวจโดยมาริอันโต้

 

รายการสำหรับอ่านเพิ่มเติม :

รายการหนังสือ:

  • “Babad Ngalor Ngidul”, Elizabeth D. Inandiak, Published by KPG, Jakarta, 2016.
  • “A Journal of The Plague Year”, edited by Cosmin Costinas, Inti Guerrero, and Lesley Ma. Published by Para Site, Stenberg Press, 2015. 
  • “The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options”, Walter D. Mignolo, Published by Duke University Press, Durham & London, 2011.
  • “The Murmuring of the Artistic Multitude: Global Art, Memory, and Post-Fordism”, Pascal Gielen. Published by Valiz, Amsterdam, 2009.
  • “The White Banyan / Lahirnya Kembali Beringin Putih / Le Banian Blanc”, Elizabeth D. Inandiak and Heri Dono, Published by Babad Alas, Yogyakarta, 1998.
  • “The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-Than-Human World”, David Abram, Published by Random House, Inc, New York, 1996.
  • “Manusia Jawa dan Gunung Merapi: Persepsi dan Kepercayaan”, Lucas Sasongko, Published by Gadjah Mada University Press, 1991.

บทความออนไลน์ :